Dienstverlenende en innovatieve overheid

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Verminderen regeldruk Subsidies(regelingen) Vermindering regeldruk en administratieve lasten - € 0
Verminderen regeldruk Opdrachten Vermindering regeldruk en administratieve lasten - € 0
Verminderen regeldruk Bijdrage aan agentschappen Vermindering regeldruk en administratieve lasten - € 0
Verminderen regeldruk Bijdragen aan medeoverheden Bijdragen aan gemeenten - € 0
Verminderen regeldruk Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Bijdragen internationaal - € 0
Informatiebeleid en ontwikkeling e-overheidsvoorzieningen Subsidies(regelingen) Informatiebeleid - € 0
Informatiebeleid en ontwikkeling e-overheidsvoorzieningen Opdrachten Implementatie NUP (VNG) - € 0
Informatiebeleid en ontwikkeling e-overheidsvoorzieningen Opdrachten Investeringspost Digitale Overheid - € 0
Informatiebeleid en ontwikkeling e-overheidsvoorzieningen Bijdragen aan medeoverheden Loketkosten gemeenten - € 0
Betrouwbare levering van e-overheidsvoorzieningen Bijdrage aan agentschappen BPR - € 0
Reisdocumenten en basisadministratie personen Subsidies(regelingen) Beleid GBA en reisdocumenten - € 0
Reisdocumenten en basisadministratie personen Opdrachten Modernisering GBA - € 0
Reisdocumenten en basisadministratie personen Opdrachten Operatie BRP - € 0
Reisdocumenten en basisadministratie personen Bijdrage aan agentschappen BPR - € 0
Informatiebeleid en ontwikkeling e-overheidsvoorzieningen Bijdragen aan medeoverheden Provincies - € 12
Informatiebeleid en ontwikkeling e-overheidsvoorzieningen Subsidies(regelingen) Digitale dienstverlening - € 20
Informatiebeleid en ontwikkeling e-overheidsvoorzieningen Bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken Ministerie van Buitenlandse Zaken - € 20
Informatiebeleid en ontwikkeling e-overheidsvoorzieningen Bijdragen aan medeoverheden Waterschappen - € 104
Informatiebeleid en ontwikkeling e-overheidsvoorzieningen Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s Kadaster - € 130
Informatiebeleid en ontwikkeling e-overheidsvoorzieningen Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s CBS - € 154
Informatiebeleid en ontwikkeling e-overheidsvoorzieningen Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties (Door)ontwikkeling e-overheidvoorzieningen - € 191
Burgerschap Subsidies(regelingen) Comité 4/5 mei - € 216
Informatiebeleid en ontwikkeling e-overheidsvoorzieningen Bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken Diverse bijdragen - € 241
Betrouwbare levering van e-overheidsvoorzieningen Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s ICTU - € 245
Informatiebeleid en ontwikkeling e-overheidsvoorzieningen Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s Diverse bijdragen - € 390
Informatiebeleid en ontwikkeling e-overheidsvoorzieningen Subsidies(regelingen) (Door)ontwikkeling e-overheidvoorzieningen - € 413
Betrouwbare levering van e-overheidsvoorzieningen Opdrachten Beheer e-overheidvoorzieningen - € 423
Informatiebeleid en ontwikkeling e-overheidsvoorzieningen Bijdrage aan agentschappen Diverse bijdragen - € 444
Burgerschap Opdrachten Programma burgerschap - € 618
Reisdocumenten en basisadministratie personen Bijdragen aan medeoverheden Gemeenten - € 767
Informatiebeleid en ontwikkeling e-overheidsvoorzieningen Subsidies(regelingen) Communicatie, kennisdeling en onderzoek - € 1.024
Burgerschap Subsidies(regelingen) Democratie - € 1.108
Betrouwbare levering van e-overheidsvoorzieningen Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s CBS - € 1.141
Informatiebeleid en ontwikkeling e-overheidsvoorzieningen Opdrachten (Door)ontwikkeling e-overheidvoorzieningen - € 1.205
Reisdocumenten en basisadministratie personen Opdrachten Beleid BRP en reisdocumenten - € 1.230
Informatiebeleid en ontwikkeling e-overheidsvoorzieningen Opdrachten Digitale dienstverlening - € 1.423
Informatiebeleid en ontwikkeling e-overheidsvoorzieningen Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s RDW - € 1.458
Informatiebeleid en ontwikkeling e-overheidsvoorzieningen Opdrachten Informatiebeleid - € 1.467
Informatiebeleid en ontwikkeling e-overheidsvoorzieningen Bijdragen aan medeoverheden Gemeenten - € 1.481
Informatiebeleid en ontwikkeling e-overheidsvoorzieningen Bijdrage aan agentschappen Aanpak fraudebestrijding - € 1.490
Informatiebeleid en ontwikkeling e-overheidsvoorzieningen Bijdrage aan agentschappen UBR - € 1.617
Betrouwbare levering van e-overheidsvoorzieningen Bijdrage aan agentschappen Telecom - € 1.683
Burgerschap Opdrachten Democratie - € 1.750
Betrouwbare levering van e-overheidsvoorzieningen Opdrachten Officiële publicaties en wettenbank - € 1.765
Burgerschap Subsidies(regelingen) Programma burgerschap - € 1.977
Informatiebeleid en ontwikkeling e-overheidsvoorzieningen Bijdrage aan agentschappen RvIG - € 2.150
Informatiebeleid en ontwikkeling e-overheidsvoorzieningen Bijdrage aan agentschappen RVO - € 2.613
Informatiebeleid en ontwikkeling e-overheidsvoorzieningen Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s KvK - € 2.651
Betrouwbare levering van e-overheidsvoorzieningen Bijdrage aan agentschappen RvIG - € 3.767
Burgerschap Subsidies(regelingen) ProDemos - € 4.403
Informatiebeleid en ontwikkeling e-overheidsvoorzieningen Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s ICTU - € 4.477
Betrouwbare levering van e-overheidsvoorzieningen Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s KvK - € 4.700
Betrouwbare levering van e-overheidsvoorzieningen Bijdrage aan agentschappen RVO - € 6.959
Betrouwbare levering van e-overheidsvoorzieningen Bijdrage aan agentschappen UBR - € 7.517
Informatiebeleid en ontwikkeling e-overheidsvoorzieningen Opdrachten Aanpak fraudebestrijding - € 11.100
Informatiebeleid en ontwikkeling e-overheidsvoorzieningen Bijdrage aan agentschappen Logius - € 30.991
Reisdocumenten en basisadministratie personen Bijdrage aan agentschappen RvIG - € 35.360
Betrouwbare levering van e-overheidsvoorzieningen Bijdrage aan agentschappen Logius - € 45.946