Uitvoering Rijksvastgoedbeleid

Beleidsmatige clustering Financial instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Amount (x1.000)
An effective implementation practice of Government Housing Bijdrage aan agentschappen RVB (Bijdragen voor monumenten) - € 3.811
An effective implementation practice of Government Housing Bijdrage aan agentschappen RVB (Bijdragen voor rijkshuisvesting) - € 6.599
Management tangible assets Contract Onderhoud- en beheerkosten - € 7.462
Management tangible assets Bijdrage aan agentschappen RVB - € 11.721
An effective implementation practice of Government Housing Bijdrage aan agentschappen Bijdragen aan RVB voor huisv Koninklijkhuis, HoCoSta's en AZ - € 38.544
Management tangible assets Funding Zakelijke lasten - € 49.296