Studiefinanciering

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Studiefinanciering Inkomensoverdrachten Prestatiebeurs ( R) - € -810.274
Studiefinanciering Inkomensoverdrachten Prestatiebeurs (NR) - € -707.732
Studiefinanciering Inkomensoverdrachten Caribisch Nederland ( R) - € 3.210
Studiefinanciering Inkomensoverdrachten Overige uitgaven relevant ( R) - € 77.750
Studiefinanciering Bijdrage aan agentschappen Dienst Uitvoering Onderwijs ( R) - € 115.923
Studiefinanciering Inkomensoverdrachten Prestatiebeurs (NR) - € 136.424
Studiefinanciering Inkomensoverdrachten Overige uitgaven niet-relevant (NR) - € 227.448
Studiefinanciering Leningen Collegegeldkrediet (NR) - € 352.355
Studiefinanciering Inkomensoverdrachten Gift ( R) - € 672.109
Studiefinanciering Inkomensoverdrachten Gift ( R) - € 718.370
Studiefinanciering Inkomensoverdrachten Gift ( R) - € 1.210.960
Studiefinanciering Inkomensoverdrachten Bijdrage aan vervoersbedrijven ( R) - € 1.723.502
Studiefinanciering Leningen Rentedragende lening (NR) - € 2.480.180