Compensation of school expenses

Beleidsmatige clustering Financial instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Amount (x1.000)
- Income transfer Minderjarige deelnemers bol ( R) - € 8
- Income transfer Deeltijd vo ( R) - € 2.238
De tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten Bijdrage aan agentschappen Dienst Uitvoering Onderwijs ( R) - € 2.450
De tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten Income transfer STOEB/ALR (NR) - € 3.025
De tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten Income transfer Tegemoetkoming lerarenopleiding (tlo) ( R) - € 3.611
De tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten Income transfer Meerderjarige scholieren vso ( R) - € 3.843
De tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten Income transfer Volwassenenonderwijs (vavo) ( R) - € 6.423
De tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten Income transfer Meerderjarige scholieren vo ( R) - € 58.883