Culture

Beleidsmatige clustering Financial instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Amount (x1.000)
Culture Funding Stelseltaken openbare bibliotheekvoorzieningen - € 0
Culture Funding Digitale openbare bibliotheken - € 0
Culture Funding Bibliotheekvoorziening leesgehandicapten - € 0
Culture Funding Archeologie - € 0
Culture Subsidies Programma bibliotheekvernieuwing - € 0
Culture Subsidies Programma ondernemerschap - € 0
Culture Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Uitvoering internationale contributies - € 0
Culture Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties European cooperation - € 0
Culture Contract Beleidsonderzoek, evaluaties en kennisbasis - € 1.235
Culture Contract Erfgoed en ruimte - € 1.580
Culture Contract Archeologie - € 1.845
Culture Subsidies Creatieve Industrie - € 1.998
Culture Funding Flankerend beleid huisvesting - € 2.050
Culture Subsidies Erfgoed en ruimte - € 2.125
Culture Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Uitvoering internationale verdragen - € 2.858
Culture Contract Overige opdrachten - € 3.029
Culture Subsidies Programma leesbevordering - € 3.427
Culture Contract Monumentenzorg - € 6.732
Culture Subsidies Monumentenzorg - € 6.801
Culture Subsidies Internationaal cultuurbeleid (incl. HGIS) - € 8.873
Culture Funding Cultuureducatie met Kwaliteit - € 10.218
Culture Subsidies Verbreden inzet cultuur - € 13.903
Culture Bijdrage aan agentschappen Nationaal Archief Programma - € 13.956
Culture Funding Archieven incl. Regionale Historische Centra - € 25.281
Culture Bijdrage aan agentschappen Nationaal Archief - € 27.440
Culture Subsidies Specifiek cultuurbeleid - € 39.662
Culture Funding Beheer en onderhoud collecties - € 46.651
Culture Funding Huisvesting - € 91.860
Culture Funding Monumentenzorg - € 117.814
Culture Funding Vierjaarlijkse fondsen - € 183.838
Culture Funding Vierjaarlijkse instellingen - € 239.409