Media

Beleidsmatige clustering Financial instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Amount (x1.000)
Dotatie/onttrekking Algemene Mediareserve (AMR) Funding - - € -30.040
Media Funding Minderhedenprogramma - € 0
Media Funding Uitzenden en uitzendgereedmaken - € 0
Media Funding Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Mediaproducties - € 0
Media Funding Vierjaarlijkse instellingen - € 0
Media Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Uitvoering internationale verdragen en contributies - € 60
Media Contract Contract - € 170
Overige bekostiging media (uit rente AMR) Funding - - € 370
Media Funding Mediawijsheid Expertisecentrum (Bewust mediagebruik) - € 1.519
Media Funding Organisatie van Lokale Omroepen in Nederland (OLON) - € 1.569
Media Subsidies Subsidies - € 1.820
Media Contribution to non-departmental agencies (ZBOs/RWTs) Commissariaat voor de Media - € 4.826
Media Funding Stimuleringsfonds voor de Journalistiek - € 5.434
Media Funding Filmfonds van de omroep en Telefilm (COBO) - € 8.274
Media Funding Stichting Omroep Muziek - € 16.366
Media Funding Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid (NIBG) - € 22.885
Media Funding Regionale omroep - € 144.295
Media Funding Landelijke publieke omroep - € 795.844