Media

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Dotatie/onttrekking Algemene Mediareserve (AMR) Bekostiging - - € -30.040
Media Bekostiging Minderhedenprogramma - € 0
Media Bekostiging Uitzenden en uitzendgereedmaken - € 0
Media Bekostiging Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Mediaproducties - € 0
Media Bekostiging Vierjaarlijkse instellingen - € 0
Media Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Uitvoering internationale verdragen en contributies - € 60
Media Opdrachten Opdrachten - € 170
Overige bekostiging media (uit rente AMR) Bekostiging - - € 370
Media Bekostiging Mediawijsheid Expertisecentrum (Bewust mediagebruik) - € 1.519
Media Bekostiging Organisatie van Lokale Omroepen in Nederland (OLON) - € 1.569
Media Subsidies(regelingen) Subsidies - € 1.820
Media Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s Commissariaat voor de Media - € 4.826
Media Bekostiging Stimuleringsfonds voor de Journalistiek - € 5.434
Media Bekostiging Filmfonds van de omroep en Telefilm (COBO) - € 8.274
Media Bekostiging Stichting Omroep Muziek - € 16.366
Media Bekostiging Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid (NIBG) - € 22.885
Media Bekostiging Regionale omroep - € 144.295
Media Bekostiging Landelijke publieke omroep - € 795.844