Onderzoek en wetenschapsbeleid

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Onderzoek en Wetenschapsbeleid Subsidies(regelingen) CPG - € 0
Onderzoek en Wetenschapsbeleid Subsidies(regelingen) Montesquieu Instituut - € 0
Onderzoek en Wetenschapsbeleid Subsidies(regelingen) Bilaterale samenwerking - € 0
Onderzoek en Wetenschapsbeleid Subsidies(regelingen) NTU/INL - € 0
Onderzoek en Wetenschapsbeleid Subsidies(regelingen) Poolonderzoek - € 0
Onderzoek en Wetenschapsbeleid Subsidies(regelingen) Caribisch Nederland - € 0
Onderzoek en Wetenschapsbeleid Subsidies(regelingen) Genomics - € 0
Onderzoek en Wetenschapsbeleid Bijdrage aan agentschappen Dienst Uitvoering Onderwijs - € 0
Onderzoek en Wetenschapsbeleid Bijdragen aan medeoverheden - - € 0
Onderzoek en Wetenschapsbeleid Bijdragen aan medeoverheden Nationaal contactpunt Kaderprogramma - € 0
Onderzoek en Wetenschapsbeleid Opdrachten opdrachten - € 163
Onderzoek en Wetenschapsbeleid Subsidies(regelingen) STT - € 221
Onderzoek en Wetenschapsbeleid Subsidies(regelingen) Stichting NLBIF - € 550
Onderzoek en Wetenschapsbeleid Bijdrage aan agentschappen Rijksdienst voor Ondernemend Nederland - € 673
Onderzoek en Wetenschapsbeleid Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties EMBC - € 918
Onderzoek en Wetenschapsbeleid Subsidies(regelingen) Stichting AAP - € 1.032
Onderzoek en Wetenschapsbeleid Subsidies(regelingen) Nationale coördinatie - € 1.507
Onderzoek en Wetenschapsbeleid Bekostiging Caribisch Nederland - € 2.500
Onderzoek en Wetenschapsbeleid Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties NTU/INL - € 2.570
Onderzoek en Wetenschapsbeleid Bekostiging Poolonderzoek - € 3.147
Onderzoek en Wetenschapsbeleid Subsidies(regelingen) NCWT/NEMO - € 3.366
Onderzoek en Wetenschapsbeleid Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties EMBL - € 5.176
Onderzoek en Wetenschapsbeleid Subsidies(regelingen) Naturalis Biodiversity Center - € 6.265
Onderzoek en Wetenschapsbeleid Bekostiging NWO STW - € 8.000
Onderzoek en Wetenschapsbeleid Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties ESO - € 8.425
Onderzoek en Wetenschapsbeleid Subsidies(regelingen) BPRC - € 9.608
Onderzoek en Wetenschapsbeleid Bekostiging NWO Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek - € 28.986
Onderzoek en Wetenschapsbeleid Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties ESA - € 31.065
Onderzoek en Wetenschapsbeleid Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties CERN - € 44.199
Onderzoek en Wetenschapsbeleid Bekostiging NWO NWA - € 70.000
Onderzoek en Wetenschapsbeleid Bekostiging NWO Grootschalige researchinfrastructuur - € 85.380
Onderzoek en Wetenschapsbeleid Bekostiging KNAW - € 89.646
Onderzoek en Wetenschapsbeleid Bekostiging KB - € 95.842
Onderzoek en Wetenschapsbeleid Bekostiging NWO Talentenontwikkeling - € 160.885
Onderzoek en Wetenschapsbeleid Bekostiging NWO - € 556.834