Primary Education

Beleidsmatige clustering Financial instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Amount (x1.000)
Primair Onderwijs Contribution to non-departmental agencies (ZBOs/RWTs) Stichting Vervangingsfonds/Bedrijfsgezondheid - € 0
Primair Onderwijs Bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken Brede Scholen - € 0
Primair Onderwijs Subsidies Basis voor Presteren (School aan Zet en Bèta Techniek) - € 952
Primair Onderwijs Contribution to non-departmental agencies (ZBOs/RWTs) UWV - € 1.405
Primair Onderwijs Contribution to subnational authorities Verhoging taalniveau pedagogisch medewerkers kleine gemeenten - € 4.700
Primair Onderwijs Contract - - € 6.901
Primair Onderwijs Subsidies Humanistisch vormend en godsdienstonderwijs - € 11.900
Aanvullende bekostiging Funding Miscellaneous - € 14.719
Hoofdbekostiging Funding Bekostiging Caribisch Nederland - € 17.113
Primair Onderwijs Subsidies Regeling Onderwijsvoorziening jonggehandicapten - € 23.808
Primair Onderwijs Bijdrage aan agentschappen Dienst Uitvoering Onderwijs - € 29.651
Primair Onderwijs Contribution to non-departmental agencies (ZBOs/RWTs) Stichting Vervangingsfonds en Particpatiefonds - € 33.502
Primair Onderwijs Subsidies Miscellaneous - € 50.980
Primair Onderwijs Contribution to subnational authorities Aanvulling GOA convenant G37 - € 84.348
Primair Onderwijs Contribution to subnational authorities Gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid - € 277.402
Prestatiebox Funding Prestatiebox - € 309.368
Hoofdbekostiging Funding Bekostiging Primair Onderwijs - € 10.275.784