Primair onderwijs

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Primair Onderwijs Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s Stichting Vervangingsfonds/Bedrijfsgezondheid - € 0
Primair Onderwijs Bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken Brede Scholen - € 0
Primair Onderwijs Subsidies(regelingen) Basis voor Presteren (School aan Zet en Bèta Techniek) - € 952
Primair Onderwijs Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s UWV - € 1.405
Primair Onderwijs Bijdragen aan medeoverheden Verhoging taalniveau pedagogisch medewerkers kleine gemeenten - € 4.700
Primair Onderwijs Opdrachten - - € 6.901
Primair Onderwijs Subsidies(regelingen) Humanistisch vormend en godsdienstonderwijs - € 11.900
Aanvullende bekostiging Bekostiging Overig - € 14.719
Hoofdbekostiging Bekostiging Bekostiging Caribisch Nederland - € 17.113
Primair Onderwijs Subsidies(regelingen) Regeling Onderwijsvoorziening jonggehandicapten - € 23.808
Primair Onderwijs Bijdrage aan agentschappen Dienst Uitvoering Onderwijs - € 29.651
Primair Onderwijs Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s Stichting Vervangingsfonds en Particpatiefonds - € 33.502
Primair Onderwijs Subsidies(regelingen) Overig - € 50.980
Primair Onderwijs Bijdragen aan medeoverheden Aanvulling GOA convenant G37 - € 84.348
Primair Onderwijs Bijdragen aan medeoverheden Gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid - € 277.402
Prestatiebox Bekostiging Prestatiebox - € 309.368
Hoofdbekostiging Bekostiging Bekostiging Primair Onderwijs - € 10.275.784