Emancipatie

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Emancipatie Bekostiging Vrouwenemancipatie - € 0
Emancipatie Bekostiging LHBT - € 0
Emancipatie Subsidies(regelingen) Vrouwenemancipatie - € 0
Emancipatie Subsidies(regelingen) LHBT - € 0
Emancipatie Opdrachten Vrouwenemancipatie - € 0
Emancipatie Opdrachten LHBT - € 0
Emancipatie Bijdragen aan medeoverheden Vrouwenemancipatie - € 0
Emancipatie Bijdragen aan medeoverheden LHBT - € 0
Emancipatie Bijdragen aan medeoverheden Gender- en LHBTI-gelijkheid - € 0
Emancipatie Bijdrage aan agentschappen DUO - € 3
Emancipatie Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties LHBT - € 30
Emancipatie Subsidies(regelingen) LHBT - € 744
Emancipatie Opdrachten Gender- en LHBTI-gelijkheid - € 783
Emancipatie Subsidies(regelingen) Vrouwenemancipatie - € 1.100
Subsidieregeling Gender- en LHBTI- gelijkheid 2017-2022 Subsidies(regelingen) - - € 1.769
Emancipatie Bekostiging Gender- en LHBTI-gelijkheid - € 8.500