Voortgezet onderwijs

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Voortgezet Onderwijs Bekostiging Regeling aanvullende bekostiging maatschappelijke stage in het vo - € 0
Voortgezet Onderwijs Bekostiging Tijdelijke regeling subsidiëring experimenten leergang vmbo-mbo2 - € 0
Voortgezet Onderwijs Bekostiging Regeling visueel gehandicapten - € 0
Voortgezet Onderwijs Bekostiging Regeling bekostiging kenniscentra voor leerwerktrajecten vmbo - € 0
Voortgezet Onderwijs Subsidies(regelingen) Onderwijs Bewijs - € 0
Voortgezet Onderwijs Subsidies(regelingen) Regionale verwijzingscommissies VO - € 0
Voortgezet Onderwijs Garanties Garantie-uitgaven - € 0
Voortgezet Onderwijs Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties GRAZ (ECML) en PISA - € 123
Voortgezet Onderwijs Opdrachten In- en uitbesteding - € 3.861
Voortgezet Onderwijs Bekostiging Regeling IGVO (Internationaal Georiënteerd Voortgezet Onderwijs) - € 4.700
Voortgezet Onderwijs Subsidies(regelingen) ICT-projecten (incl. Transparantie) - € 4.749
Voortgezet Onderwijs Subsidies(regelingen) Pilots zomerscholen - € 7.972
Voortgezet Onderwijs Subsidies(regelingen) Stichting Kennisnet (basissubsidie) PO, VO, MBO - € 12.260
Voortgezet Onderwijs Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s ZBO: College voor Toetsen en Examens - € 12.728
Voortgezet Onderwijs Bekostiging Bekostiging Caribisch Nederland - € 14.962
Voortgezet Onderwijs Bekostiging Resultaatafhankelijke bekostiging vroegtijdig schoolverlaters voor VO-scholen - € 16.576
Voortgezet Onderwijs Subsidies(regelingen) Overige projecten - € 38.834
Voortgezet Onderwijs Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s SLOA: onderwijs ondersteunende instellingen PO/VO/MBO (incl. examens) - € 45.047
Voortgezet Onderwijs Bijdrage aan agentschappen Dienst Uitvoering Onderwijs - € 54.546
Voortgezet Onderwijs Bekostiging Regeling functiemix VO Randstadregio's - € 61.400
Voortgezet Onderwijs Bekostiging Regeling leerplusarrangement eerste opvang nieuwkomers - € 104.768
Voortgezet Onderwijs Bekostiging Regeling prestatiebox Voortgezet Onderwijs - € 290.268
Voortgezet Onderwijs Bekostiging Bekostiging lichte ondersteuning lwoo/pro - € 698.845
Voortgezet Onderwijs Bekostiging Bekostiging Voortgezet Onderwijs lumpsum - € 7.336.257