Vocational Education

Beleidsmatige clustering Financial instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Amount (x1.000)
Vocational Education Funding Bekostiging kbb's - € 0
Vocational Education Funding Plusvoorziening overbelaste jongeren en wijkscholen - € 0
Vocational Education Funding Programmagelden regio's - € 0
Vocational Education Funding Convenanten met RMC-regio's - € 0
Vocational Education Funding Taal en Rekenen - € 0
Vocational Education Funding Leerlinggebonden financiering (LGF) - € 0
Vocational Education Funding School-ex 2.0 - € 0
Vocational Education Funding Aanvullende vergoeding experimenten vmbo-mbo 2 - € 0
Vocational Education Subsidies Pilots laaggeletterdheid - € 0
Vocational Education Subsidies Netwerkscholen - € 0
Vocational Education Contribution to non-departmental agencies (ZBOs/RWTs) College voor Toetsen en Examens - € 0
Vocational Education Contribution to non-departmental agencies (ZBOs/RWTs) Wet SLOA - € 0
Vocational Education Contribution to social funds Participatiebudget - € 0
Vocational Education Subsidies ROC Leiden - € 525
Vocational Education Contribution to subnational authorities Caribbean Netherlands - € 1.480
Vocational Education Bijdrage aan agentschappen Rijksdienst voor Ondernemend Nederland - € 2.796
Vocational Education Subsidies Loopbaanorientatie - € 2.949
Vocational Education Contract In- en uitbesteding - € 4.228
Vocational Education Contract Caribisch Nederland1 - € 4.345
Vocational Education Funding Bekostiging Caribisch Nederland - € 5.491
Vocational Education Funding Tegemoetkoming schoolkosten mbo - € 10.000
Vocational Education Funding Schoolmaatschappelijk werk in het mbo - € 14.938
Vocational Education Bijdrage aan agentschappen Dienst Uitvoering Onderwijs - € 18.312
Vocational Education Subsidies Overige subsidies - € 18.656
Vocational Education Funding Gelijke kansen - € 18.761
Vocational Education Contribution to subnational authorities Regionaal Programma - € 22.593
Vocational Education Funding Regionaal Investeringsfonds - € 22.729
Vocational Education Subsidies Actieplan Laaggeletterdheid/Tel mee met taal - € 22.780
Vocational Education Funding Regionaal programma - € 30.400
Vocational Education Contribution to subnational authorities RMC's - € 35.309
Vocational Education Funding Salarismix Randstadregio's - € 47.591
Vocational Education Contribution to non-departmental agencies (ZBOs/RWTs) SBB - € 54.910
Vocational Education Contribution to subnational authorities Educatie - € 60.391
Vocational Education Funding Bekostiging vavo - € 63.902
Vocational Education Funding Investeringsbudget - € 196.069
Vocational Education Subsidies Subsidieregeling praktijkleren - € 201.500
Vocational Education Funding Resultaatsafhankelijk budget - € 203.566
Vocational Education Funding Bekostiging roc's/ overige regelingen - € 3.537.697