Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie Bekostiging Bekostiging kbb's - € 0
Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie Bekostiging Plusvoorziening overbelaste jongeren en wijkscholen - € 0
Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie Bekostiging Programmagelden regio's - € 0
Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie Bekostiging Convenanten met RMC-regio's - € 0
Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie Bekostiging Taal en Rekenen - € 0
Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie Bekostiging Leerlinggebonden financiering (LGF) - € 0
Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie Bekostiging School-ex 2.0 - € 0
Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie Bekostiging Aanvullende vergoeding experimenten vmbo-mbo 2 - € 0
Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie Subsidies(regelingen) Pilots laaggeletterdheid - € 0
Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie Subsidies(regelingen) Netwerkscholen - € 0
Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s College voor Toetsen en Examens - € 0
Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s Wet SLOA - € 0
Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie Bijdragen aan sociale fondsen Participatiebudget - € 0
Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie Subsidies(regelingen) ROC Leiden - € 525
Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie Bijdragen aan medeoverheden Caribisch Nederland - € 1.480
Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie Bijdrage aan agentschappen Rijksdienst voor Ondernemend Nederland - € 2.796
Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie Subsidies(regelingen) Loopbaanorientatie - € 2.949
Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie Opdrachten In- en uitbesteding - € 4.228
Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie Opdrachten Caribisch Nederland1 - € 4.345
Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie Bekostiging Bekostiging Caribisch Nederland - € 5.491
Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie Bekostiging Tegemoetkoming schoolkosten mbo - € 10.000
Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie Bekostiging Schoolmaatschappelijk werk in het mbo - € 14.938
Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie Bijdrage aan agentschappen Dienst Uitvoering Onderwijs - € 18.312
Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie Subsidies(regelingen) Overige subsidies - € 18.656
Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie Bekostiging Gelijke kansen - € 18.761
Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie Bijdragen aan medeoverheden Regionaal Programma - € 22.593
Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie Bekostiging Regionaal Investeringsfonds - € 22.729
Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie Subsidies(regelingen) Actieplan Laaggeletterdheid/Tel mee met taal - € 22.780
Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie Bekostiging Regionaal programma - € 30.400
Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie Bijdragen aan medeoverheden RMC's - € 35.309
Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie Bekostiging Salarismix Randstadregio's - € 47.591
Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s SBB - € 54.910
Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie Bijdragen aan medeoverheden Educatie - € 60.391
Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie Bekostiging Bekostiging vavo - € 63.902
Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie Bekostiging Investeringsbudget - € 196.069
Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie Subsidies(regelingen) Subsidieregeling praktijkleren - € 201.500
Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie Bekostiging Resultaatsafhankelijk budget - € 203.566
Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie Bekostiging Bekostiging roc's/ overige regelingen - € 3.537.697