Hoger beroepsonderwijs

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Hoger beroepsonderwijs Bekostiging Bekostiging experimenten open bestel - € 0
Hoger beroepsonderwijs Bekostiging Bekostiging postinitiële masteropleidingen hbo - € 0
Hoger beroepsonderwijs Bekostiging Onderwijskwaliteit en studiesucces, en profilering - € 0
Hoger beroepsonderwijs Subsidies(regelingen) Regeling stimulering Bèta/techniek - € 0
Hoger beroepsonderwijs Opdrachten Uitbesteding 1) - € 0
Hoger beroepsonderwijs Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Stichting Studiekeuze 123 3 - € 0
Hoger beroepsonderwijs Subsidies(regelingen) Overig - € 2.077
Hoger beroepsonderwijs Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) 2 - € 4.252
Hoger beroepsonderwijs Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s NWO (Promotiebeurs voor leraren) - € 9.238
Hoger beroepsonderwijs Bijdrage aan agentschappen Dienst Uitvoering Onderwijs - € 12.969
Hoger beroepsonderwijs Bekostiging Bekostiging flexibel hoger onderwijs voor volwassenen - € 13.503
Hoger beroepsonderwijs Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s NWO (Praktijkgericht onderzoek hbo) - € 48.963
Hoger beroepsonderwijs Bekostiging Deel ontwerp en ontwikkeling - € 80.191
Hoger beroepsonderwijs Bekostiging Onderwijsdeel hbo - € 3.091.346