Apparaatsuitgaven

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Apparaatskosten Begrotingsreserve schatkistbankieren - - € 1.220
Apparaatskosten Personele uitgaven waarvan overige personele uitgaven - € 3.436
Apparaatskosten Personele uitgaven waarvan inhuur externen - € 5.190
Apparaatskosten Materiële uitgaven waarvan bijdrage aan SSO's - € 15.121
Apparaatskosten Materiële uitgaven waarvan ICT - € 23.442
Apparaatskosten Materiële uitgaven waarvan overige materiële uitgaven - € 24.654
Apparaatskosten Personele uitgaven waarvan eigen personeel - € 177.316