Organisational expenses

Beleidsmatige clustering Financial instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Amount (x1.000)
Apparaatskosten Budget reserve treasury banking - - € 1.220
Apparaatskosten Staff waarvan overige personele uitgaven - € 3.436
Apparaatskosten Staff waarvan inhuur externen - € 5.190
Apparaatskosten Equipment waarvan bijdrage aan SSO's - € 15.121
Apparaatskosten Equipment waarvan ICT - € 23.442
Apparaatskosten Equipment waarvan overige materiële uitgaven - € 24.654
Apparaatskosten Staff waarvan eigen personeel - € 177.316