Education labour market

Beleidsmatige clustering Financial instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Amount (x1.000)
Hoofdbekostiging Funding - - € 0
ARBEIDSMARKT- EN PERSONEELSBELEID Funding Professionalisering po/vo/bve - € 0
ARBEIDSMARKT- EN PERSONEELSBELEID Funding Functiemix VO Randstadregio's - € 0
ARBEIDSMARKT- EN PERSONEELSBELEID Funding Salarismix MBO Randstadregio's - € 0
ARBEIDSMARKT- EN PERSONEELSBELEID Funding G.O.- en vakbondsfaciliteiten po - € 0
ARBEIDSMARKT- EN PERSONEELSBELEID Subsidies Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen - € 0
ARBEIDSMARKT- EN PERSONEELSBELEID Subsidies Verankering academische opleidingsschool - € 0
ARBEIDSMARKT- EN PERSONEELSBELEID Subsidies InnovatieImpuls Onderwijs - € 0
ARBEIDSMARKT- EN PERSONEELSBELEID Subsidies Arbeidsmarkt-/kennisactiviteiten po - € 0
ARBEIDSMARKT- EN PERSONEELSBELEID Subsidies Open Universiteit (LOOK) - € 0
ARBEIDSMARKT- EN PERSONEELSBELEID Subsidies Promotiebeurs voor leraren - € 0
ARBEIDSMARKT- EN PERSONEELSBELEID Subsidies Projecten regionale arbeidsmarktproblematiek - € 0
ARBEIDSMARKT- EN PERSONEELSBELEID Subsidies Caribbean Netherlands - € 0
ARBEIDSMARKT- EN PERSONEELSBELEID Contribution to non-departmental agencies (ZBOs/RWTs) Stichting Vervangingsfonds Bedrijfsgezondheid - € 0
ARBEIDSMARKT- EN PERSONEELSBELEID Contract Leraren- en schoolleidersregister - € 126
ARBEIDSMARKT- EN PERSONEELSBELEID Subsidies impuls lerarentekorten vo en wetenschap en techniek pabo - € 687
ARBEIDSMARKT- EN PERSONEELSBELEID Subsidies Onderwijscoöperatie - € 822
ARBEIDSMARKT- EN PERSONEELSBELEID Contract Onderzoek, ramingen en communicatie - € 1.497
ARBEIDSMARKT- EN PERSONEELSBELEID Subsidies Projecten professionalisering - € 1.665
ARBEIDSMARKT- EN PERSONEELSBELEID Subsidies Overige projecten - € 2.735
ARBEIDSMARKT- EN PERSONEELSBELEID Bijdrage aan agentschappen Dienst Uitvoering Onderwijs - € 2.752
ARBEIDSMARKT- EN PERSONEELSBELEID Funding Tegemoetkoming kosten opleidingsscholen - € 26.720
ARBEIDSMARKT- EN PERSONEELSBELEID Subsidies Lerarenbeurs/zij-instroom - € 103.380