Arbeidsmarkt- en personeelsbeleid

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Hoofdbekostiging Bekostiging - - € 0
ARBEIDSMARKT- EN PERSONEELSBELEID Bekostiging Professionalisering po/vo/bve - € 0
ARBEIDSMARKT- EN PERSONEELSBELEID Bekostiging Functiemix VO Randstadregio's - € 0
ARBEIDSMARKT- EN PERSONEELSBELEID Bekostiging Salarismix MBO Randstadregio's - € 0
ARBEIDSMARKT- EN PERSONEELSBELEID Bekostiging G.O.- en vakbondsfaciliteiten po - € 0
ARBEIDSMARKT- EN PERSONEELSBELEID Subsidies(regelingen) Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen - € 0
ARBEIDSMARKT- EN PERSONEELSBELEID Subsidies(regelingen) Verankering academische opleidingsschool - € 0
ARBEIDSMARKT- EN PERSONEELSBELEID Subsidies(regelingen) InnovatieImpuls Onderwijs - € 0
ARBEIDSMARKT- EN PERSONEELSBELEID Subsidies(regelingen) Arbeidsmarkt-/kennisactiviteiten po - € 0
ARBEIDSMARKT- EN PERSONEELSBELEID Subsidies(regelingen) Open Universiteit (LOOK) - € 0
ARBEIDSMARKT- EN PERSONEELSBELEID Subsidies(regelingen) Promotiebeurs voor leraren - € 0
ARBEIDSMARKT- EN PERSONEELSBELEID Subsidies(regelingen) Projecten regionale arbeidsmarktproblematiek - € 0
ARBEIDSMARKT- EN PERSONEELSBELEID Subsidies(regelingen) Caribisch Nederland - € 0
ARBEIDSMARKT- EN PERSONEELSBELEID Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s Stichting Vervangingsfonds Bedrijfsgezondheid - € 0
ARBEIDSMARKT- EN PERSONEELSBELEID Opdrachten Leraren- en schoolleidersregister - € 126
ARBEIDSMARKT- EN PERSONEELSBELEID Subsidies(regelingen) impuls lerarentekorten vo en wetenschap en techniek pabo - € 687
ARBEIDSMARKT- EN PERSONEELSBELEID Subsidies(regelingen) Onderwijscoöperatie - € 822
ARBEIDSMARKT- EN PERSONEELSBELEID Opdrachten Onderzoek, ramingen en communicatie - € 1.497
ARBEIDSMARKT- EN PERSONEELSBELEID Subsidies(regelingen) Projecten professionalisering - € 1.665
ARBEIDSMARKT- EN PERSONEELSBELEID Subsidies(regelingen) Overige projecten - € 2.735
ARBEIDSMARKT- EN PERSONEELSBELEID Bijdrage aan agentschappen Dienst Uitvoering Onderwijs - € 2.752
ARBEIDSMARKT- EN PERSONEELSBELEID Bekostiging Tegemoetkoming kosten opleidingsscholen - € 26.720
ARBEIDSMARKT- EN PERSONEELSBELEID Subsidies(regelingen) Lerarenbeurs/zij-instroom - € 103.380