Scheepvaart en havens

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Scheepvaart en havens Bijdrage aan agentschappen - waarvan bijdrage aan RVO - € 218
Scheepvaart en havens Bijdrage aan agentschappen - waarvan bijdrage aan RWS - € 1.212
Scheepvaart en havens Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties - - € 1.504
Scheepvaart en havens Subsidies(regelingen) - Overige subsidies - € 1.617
Scheepvaart en havens Opdrachten - Overige opdrachten - € 1.657
Scheepvaart en havens Bijdragen aan medeoverheden - Bijdrage Caribisch Nederland - € 2.158
Scheepvaart en havens Subsidies(regelingen) - Topsector logistiek - € 6.359
Scheepvaart en havens Opdrachten - Caribisch Nederland - € 9.774
Scheepvaart en havens Opdrachten - Topsector logistiek - € 15.482