Unemployment

Beleidsmatige clustering Financial instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Amount (x1.000)
INKOMENSOVERDRACHTEN Income transfer Re-integratie WW - € 0
Income transfer Income transfer Uitkeringslasten cessantia CN - € 20
Contract Contract Contract - € 1.041
Bijdrage ZBO en RWT Contribution to non-departmental agencies (ZBOs/RWTs) Scholing WW - € 4.000
Subsidies Subsidies Subsidies - € 4.947
Income transfer Income transfer Overgangsreg. aanp. dagloonbesluit werknregelingen - € 28.500
Income transfer Income transfer Uitkeringslasten IOW - € 69.600
INKOMENSOVERDRACHTEN Income transfer WW Uitkeringslasten - € 4.402.744