Child support

Beleidsmatige clustering Financial instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Amount (x1.000)
Subsidies Subsidies Subsidies Caribisch NL - € 0
Bijdrage batenlastendiensten Bijdrage aan agentschappen CJIB - € 0
Contract Contract Opdrachten Caribisch NL - € 91
Bijdrage batenlastendiensten Bijdrage aan agentschappen Bijdrage Justis - € 212
Contract Contract Contract - € 4.417
Subsidies Subsidies Subsidies - € 4.812
Bijdrage batenlastendiensten Bijdrage aan agentschappen DUO - € 15.559
Income transfer Income transfer Uitkeringslasten KOT - € 2.933.211