Kinderopvang

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Subsidies Subsidies(regelingen) Subsidies Caribisch NL - € 0
Bijdrage batenlastendiensten Bijdrage aan agentschappen CJIB - € 0
Opdrachten Opdrachten Opdrachten Caribisch NL - € 91
Bijdrage batenlastendiensten Bijdrage aan agentschappen Bijdrage Justis - € 212
Opdrachten Opdrachten Opdrachten - € 4.417
Subsidies Subsidies(regelingen) Subsidies - € 4.812
Bijdrage batenlastendiensten Bijdrage aan agentschappen DUO - € 15.559
Inkomensoverdrachten Inkomensoverdrachten Uitkeringslasten KOT - € 2.933.211