Volksgezondheid

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Gezondheidsbescherming Opdrachten Aanschaf Jodiumtabletten - € 0
Gezondheidsbescherming Bijdragen aan medeoverheden Lokaal verbinden - € 0
Ziektepreventie Opdrachten (Vaccin)onderzoek - € 0
Gezondheidsbevordering Opdrachten Communicatie verhoging leeftijdsgrenzen alcohol en tabak - € 0
Gezondheidsbevordering Bijdrage aan agentschappen Overig - € 0
Gezondheidsbevordering Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s Overig - € 0
Gezondheidsbevordering Bijdragen aan medeoverheden Overig - € 0
Ethiek Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s ZiNL: Rijksbijdrage abortusklinieken - € 0
Ethiek Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s Overig - € 0
Gezondheidsbescherming Bijdragen aan medeoverheden College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden - € 17
Gezondheidsbescherming Bijdragen aan medeoverheden Overig - € 17
Gezondheidsbescherming Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s Overig - € 38
Ethiek Opdrachten Overig - € 41
Gezondheidsbescherming Subsidies(regelingen) Overig - € 350
Ziektepreventie Opdrachten Overig - € 394
Gezondheidsbescherming Bijdrage aan agentschappen Overig - € 470
Gezondheidsbevordering Opdrachten Overig - € 847
Ziektepreventie Bijdragen aan medeoverheden Overig - € 914
Gezondheidsbevordering Subsidies(regelingen) Overig - € 1.397
Ethiek Bijdrage aan agentschappen CIBG: Uitvoeringstaken medische ethiek - € 1.613
Ethiek Subsidies(regelingen) Beleid Medische Ethiek - € 1.708
Gezondheidsbescherming Opdrachten Overig - € 1.730
Gezondheidsbevordering Opdrachten Heroïnebehandeling op medisch voorschrift - € 2.518
Gezondheidsbevordering Subsidies(regelingen) Bevordering van seksuele gezondheid - € 4.133
Gezondheidsbevordering Subsidies(regelingen) Letselpreventie - € 4.297
Gezondheidsbevordering Subsidies(regelingen) Bevordering kwaliteit en toegankelijkheid zorg - € 5.111
Gezondheidsbescherming Subsidies(regelingen) Uitvoering landelijke nota gezondheidsbeleid / Nationaal Programma Preventie - € 6.577
Ziektepreventie Subsidies(regelingen) Ziektepreventie - € 7.691
Gezondheidsbevordering Subsidies(regelingen) Preventie van schadelijk middelengebruik (alcohol, drugs en tabak) - € 9.968
Gezondheidsbevordering Bijdragen aan medeoverheden Heroïnebehandeling op medisch voorschrift - € 13.634
Ethiek Subsidies(regelingen) Abortusklinieken - € 15.675
Ziektepreventie Subsidies(regelingen) Niet Invasieve Prenatale Test (NIPT) - € 17.005
Gezondheidsbevordering Subsidies(regelingen) Gezonde leefstijl en gezond gewicht - € 17.644
Gezondheidsbescherming Bijdrage aan agentschappen RIVM: wettelijke taken en beleidsondersteuning zorgbreed - € 19.429
Gezondheidsbescherming Bijdrage aan agentschappen Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit - € 83.474
Ziektepreventie Subsidies(regelingen) RIVM: Regelingen publieke en seksuele gezondheid - € 211.943
Ziektepreventie Bijdrage aan agentschappen RIVM: Opdrachtverlening Centra - € 222.927