Long-term care and support

Beleidsmatige clustering Financial instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Amount (x1.000)
Participation and self-reliance of people with disabilities Subsidies Volwaardig meedoen - € 0
Participation and self-reliance of people with disabilities Subsidies Opvang slachtoffers loverboys - € 0
Participation and self-reliance of people with disabilities Subsidies Brede aanpak LVB, daklozen en zwerfjongeren - € 0
Participation and self-reliance of people with disabilities Subsidies Gratis VOG - € 0
Participation and self-reliance of people with disabilities Income transfer Mantelzorg ondersteuning - € 0
Participation and self-reliance of people with disabilities Contract Evaluatie Wmo 2015 - € 0
Participation and self-reliance of people with disabilities Contract Categorale opvang slachtoffers mensenhandel - € 0
Participation and self-reliance of people with disabilities Contract Brede aanpak LVB, daklozen en zwerfjongeren - € 0
Participation and self-reliance of people with disabilities Contribution to non-departmental agencies (ZBOs/RWTs) SVB: uitvoering Regeling maatschappelijke ondersteuning - € 0
Ensuring long-term care against socially acceptable costs Income transfer Miscellaneous - € 0
Ensuring long-term care against socially acceptable costs Bijdrage aan agentschappen CIBG: Opdrachtgeverschap - € 0
Ensuring long-term care against socially acceptable costs Bijdrage aan agentschappen Miscellaneous - € 0
Ensuring long-term care against socially acceptable costs Contribution to non-departmental agencies (ZBOs/RWTs) Miscellaneous - € 0
Participation and self-reliance of people with disabilities Subsidies Waardig ouder worden - € 250
Participation and self-reliance of people with disabilities Contract Aanpak Laaggeletterdheid - € 456
Participation and self-reliance of people with disabilities Contract Waardig ouder worden - € 469
Participation and self-reliance of people with disabilities Contract Gratis VOG - € 850
Participation and self-reliance of people with disabilities Subsidies Onafhankelijke cliëntondersteuning - € 943
Ensuring long-term care against socially acceptable costs Subsidies InVoorZorg ! (IVZ) - € 1.075
Ensuring long-term care against socially acceptable costs Subsidies Kennisinfrastructuur - € 1.361
Participation and self-reliance of people with disabilities Subsidies Zorg en ondersteuning bij onbedoelde zwangerschap - € 1.529
Participation and self-reliance of people with disabilities Subsidies Ondersteuning vrijwilligers - € 1.618
Participation and self-reliance of people with disabilities Subsidies Mezzo - € 2.260
Ensuring long-term care against socially acceptable costs Subsidies Joodse en Indische instellingen - € 2.264
Participation and self-reliance of people with disabilities Subsidies Sociale werkplaatsen - € 2.515
Ensuring long-term care against socially acceptable costs Subsidies Dementie - € 3.412
Participation and self-reliance of people with disabilities Contract Miscellaneous - € 3.967
Ensuring long-term care against socially acceptable costs Subsidies Programma gehandicaptenzorg - € 4.528
Ensuring long-term care against socially acceptable costs Subsidies Vilans - € 5.175
Ensuring long-term care against socially acceptable costs Contract Miscellaneous - € 7.064
Participation and self-reliance of people with disabilities Subsidies Miscellaneous - € 7.450
Participation and self-reliance of people with disabilities Subsidies Movisie - € 7.569
Ensuring long-term care against socially acceptable costs Subsidies Miscellaneous - € 10.994
Ensuring long-term care against socially acceptable costs Subsidies Centrum Consultatie en Expertise (CCE) - € 12.211
Ensuring long-term care against socially acceptable costs Subsidies Waardigheid en trots - € 17.682
Participation and self-reliance of people with disabilities Contract Doventolk en luisterend oor - € 18.348
Ensuring long-term care against socially acceptable costs Subsidies Palliatieve zorg - € 29.991
Ensuring long-term care against socially acceptable costs Contribution to non-departmental agencies (ZBOs/RWTs) Uitvoeringskosten SVB pgb trekkingsrechten - € 40.098
Participation and self-reliance of people with disabilities Contract Bovenregionaal gehandicaptenvervoer - € 57.187
Ensuring long-term care against socially acceptable costs Contribution to non-departmental agencies (ZBOs/RWTs) Centrum Indicatiestelling Zorg - € 65.700
Ensuring long-term care against socially acceptable costs Funding Bijdrage in de kosten van kortingen (BIKK) - € 3.602.000
Long term care act Long termn care law financed by insurance premiums - - € 21.385.900