Uitgaven ten behoeve van leden en oud-leden Tweede Kamer, alsmede leden van het Europees Parlement

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Uitgaven tbv van (oud) leden Tweede Kamer en leden EP Uitgaven tbv van (oud) leden Tweede Kamer en leden EP Schadeloosstelling - € 24.416
Uitgaven tbv van (oud) leden Tweede Kamer en leden EP Uitgaven tbv van (oud) leden Tweede Kamer en leden EP Pensioenen en wachtgelden - € 9.463
Uitgaven tbv van (oud) leden Tweede Kamer en leden EP Uitgaven tbv van (oud) leden Tweede Kamer en leden EP Schadeloosstelling Europarlementariërs incl. tegemoetkoming ziektekosten - € 45