Belastingen

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
(1) Programma-uitgaven Bekostiging Overige bekostiging - € 9.378
(1) Programma-uitgaven Bekostiging Overige programma-uitgaven - € 0
(1) Programma-uitgaven Garanties Proces risico's - € 156
(1) Programma-uitgaven Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s Waarderingskamer - € 2.011
(1) Programma-uitgaven Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s Kadaster - € 9
(1) Programma-uitgaven Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s Kamer van Koophandel - € 4.141
(1) Programma-uitgaven Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s Overige bijdrage ZBO's/RWT's - € 9.537
(1) Programma-uitgaven Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Internationale Douaneraad - € 168
(1) Programma-uitgaven Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Overige internationale organisaties - € 7.921
(1) Programma-uitgaven Opdrachten ICT opdrachten - € 216.681
(1) Programma-uitgaven Opdrachten Overige opdrachten - € 50.833
(1) Programma-uitgaven Bijdrage aan agentschappen Logius - € 112.999
(1) Programma-uitgaven Bijdrage aan agentschappen CIBG - € 338
(1) Programma-uitgaven Bijdrage aan agentschappen Overig - € 476
(1) Programma-uitgaven Rente Belasting- en invorderingsrente - € 11.131
(2) Apparaatsuitgaven Personele uitgaven waarvan: Eigen personeel - € 1.916.735
(2) Apparaatsuitgaven Personele uitgaven waarvan: Inhuur externen - € 272.715
(2) Apparaatsuitgaven Personele uitgaven waarvan: Overig Personeel - € 8.501
(2) Apparaatsuitgaven Materiële uitgaven waarvan: ICT - € 14.165
(2) Apparaatsuitgaven Materiële uitgaven waarvan: Bijdrage SSO's - € 213.648
(2) Apparaatsuitgaven Materiële uitgaven waarvan: Overige - € 105.672