Financieringsactiviteiten publiek-private sector

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Financieringsactiviteiten publiek-private sector Vermogensverschaffing Kapitaalinjectie TenneT - € 690
Financieringsactiviteiten publiek-private sector Vermogensverschaffing Kapitaalinjectie InvestNL - € 50
Financieringsactiviteiten publiek-private sector Vermogensverschaffing Conversie schuld KNM - € 0
Financieringsactiviteiten publiek-private sector Vermogensverschaffing Verwerving vermogenstitels - € 744.396
Financieringsactiviteiten publiek-private sector Vermogensonttrekking Afdrachten Staatsloterij - € 102.806
Financieringsactiviteiten publiek-private sector Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s NLFI - € 477
Financieringsactiviteiten publiek-private sector Garanties Regeling BF - € 16
Financieringsactiviteiten publiek-private sector Garanties Dotatie begrotingsreserve TenneT - € 48
Financieringsactiviteiten publiek-private sector Garanties Overig - € 2
Financieringsactiviteiten publiek-private sector Opdrachten Uitvoeringskosten staatsdeelnemingen - € 94.373
Financieringsactiviteiten publiek-private sector Opdrachten Opstart InvestNL - € 1.901
Financieringsactiviteiten publiek-private sector Lening Overgenomen schuld Propertize - € 0
Financieringsactiviteiten publiek-private sector Acquisitie Aankoop SNS Bank - € 0