Internationale financiële betrekkingen

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Internationale financiële betrekkingen Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties AIIB - € 37.226
Internationale financiële betrekkingen Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Wereldbank - € 32.528
Internationale financiële betrekkingen Leningen Teruggave gelden SMP/ANFA - € 0
Internationale financiële betrekkingen Opdrachten Technische assistentie kiesgroeplanden - € 1.323