Exportkredietverzekeringen, -garanties en investeringsverzekeringen

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Exportkredietverzekering en investeringsgaranties Garanties Schade-uitkering ekv - € 0
Exportkredietverzekering en investeringsgaranties Garanties Mutatie begrotingsreserve EKV - € 0
Exportkredietverzekering en investeringsgaranties Garanties Schade-uitkering Seno-Gom - € 1.602
Exportkredietverzekering en investeringsgaranties Garanties Schade-uitkering EKV niet afgesloten dossiers (n) - € 184.726
Exportkredietverzekering en investeringsgaranties Opdrachten Kostenvergoeding Atradius DSB - € 12.134
Exportkredietverzekering en investeringsgaranties Overig Overige uitgaven - € 44