Emancipatie

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Emancipatie Bekostiging Vrouwenemancipatie - € 0
Emancipatie Bekostiging LHBTI - € 0
Emancipatie Bekostiging Gender- en LHBTI-gelijkheid - € 8.447
Emancipatie Subsidies (regelingen) Vrouwenemancipatie - € 0
Emancipatie Subsidies (regelingen) LHBTI - € 0
Emancipatie Subsidies (regelingen) Vrouwenemancipatie - € 234
Emancipatie Subsidies (regelingen) LHBTI - € 366
Emancipatie Subsidies (regelingen) Subsidieregeling Gender- en LHBTI-geljkheid 2017-2022 - € 2.678
Emancipatie Opdrachten Vrouwenemancipatie - € 0
Emancipatie Opdrachten LHBTI - € 0
Emancipatie Opdrachten Gender- en LHBTI-gelijkheid - € 815
Emancipatie Bijdrage aan agentschappen DUO - € 0
Emancipatie Bijdrage aan medeoverheden Gender- en LHBTI-gelijkheid - € 0
Emancipatie Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties LHBTI - € 0