Organisational expenses

Beleidsmatige clustering Financial instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Amount (x1.000)
Apparaatskosten Staff waarvan eigen personeel - € 18.889
Apparaatskosten Staff waarvan inhuur externen - € 5.614
Apparaatskosten Staff waarvan overige personele uitgaven - € 3.158
Apparaatskosten Equipment waarvan ICT - € 23.719
Apparaatskosten Equipment waarvan bijdrage aan SSO's - € 15.926
Apparaatskosten Equipment waarvan overige materiële uitgaven - € 27.691
Apparaatskosten Apparaatskosten Budget reserve treasury banking - € 1.319