Apparaatsuitgaven

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Apparaatskosten Personele uitgaven waarvan eigen personeel - € 18.889
Apparaatskosten Personele uitgaven waarvan inhuur externen - € 5.614
Apparaatskosten Personele uitgaven waarvan overige personele uitgaven - € 3.158
Apparaatskosten Materiële uitgaven waarvan ICT - € 23.719
Apparaatskosten Materiële uitgaven waarvan bijdrage aan SSO's - € 15.926
Apparaatskosten Materiële uitgaven waarvan overige materiële uitgaven - € 27.691
Apparaatskosten Apparaatskosten Begrotingsreserve schatkistbankieren - € 1.319