Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Begrotingsartikel Begrotingsartikel naam Bedrag (x1.000)
1 Primair onderwijs € 11.733.479
3 Voortgezet onderwijs € 8.962.393
4 Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie € 4.132.378
6 Hoger beroepsonderwijs € 3.324.518
7 Wetenschappelijk onderwijs € 5.130.696
8 Internationaal beleid € 12.678
9 Arbeidsmarkt- en personeelsbeleid € 133.787
11 Studiefinanciering € 4.904.983
12 Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten € 68.426
13 Lesgelden € 12.831
14 Cultuur € 929.000
15 Media € 1.038.789
16 Onderzoek en wetenschapsbeleid € 1.055.559
25 Emancipatie € 12.540
91 Nominaal en onvoorzien € 0
95 Apparaatsuitgaven € 96.316