Nominaal en onvoorzien

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Nog Onverdeeld Loonbijstelling waarvan programma - € 0
Nog Onverdeeld Loonbijstelling waarvan apparaat - € 0
Nog Onverdeeld Loonbijstelling waarvan overig - € 0
Nog Onverdeeld Prijsbijstelling waarvan programma - € 0
Nog Onverdeeld Prijsbijstelling waaravan apparaat - € 0
Nog Onverdeeld Prijsbijstelling Waarvan overig - € 0
Nog Onverdeeld Nominaal en Onvoorzien - - € 0