Apparaatsuitgaven

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Apparaatsuitgaven Personele uitgaven waarvan eigen personeel - € 246.419
Apparaatsuitgaven Personele uitgaven waarvan externe inhuur - € 27.564
Apparaatsuitgaven Personele uitgaven waarvan overige personele uitgaven - € 3.249
Apparaatsuitgaven Materiële uitgaven waarvan ICT - € 8.847
Apparaatsuitgaven Materiële uitgaven waarvan bijdrage SSO's - € 60.393
Apparaatsuitgaven Materiële uitgaven waarvan overige materiële uitgaven  - € 52.402