Hoofdwegennet

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Apparaatskosten RWS - - - € 338.633
Beheer en onderhoud HWN - - - € 402.579
Geïntegreerde contractvormen/PPS - - - € 81.535
Investeringsruimte wegen - - - € -25.176
Overige netwerkgebonden kosten HWN - - - € 86.742
Realisatie HWN Realisatie HWN a - - € 35.356
Realisatie HWN Realisatie HWN b - - € 541.387
Verkeersmanagement HWN - - - € 4.038
Verkenning en planuitwerking HWN Verkenning en planuitwerking HWN a - - € 19.931
Verkenning en planuitwerking HWN Verkenning en planuitwerking HWN b - - € 697.434
Vervanging - - - € 28.542