Spoorwegen

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Beheer, onderhoud en vervanging Spoor - - - € 1.241.404
Geïntegreerde contractvormen/PPS Spoor - - - € 31
Investeringsruimte spoorwegen - - - € 18.650
Planuitwerkingen Personenvervoer - - - € 0
Realisatie goederenvervoer - - - € 171.301
Realisatie personenvervoer - - - € 237.694
Rente en aflossing Spoor - - - € 16.597
Verkenningen en planuitwerking Goederenverv. - - - € 2.018
Verkenningen en planuitwerking Personenverv. - - - € 46.226