Regionaal, lokale infrastructuur

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Investeringsruimte spoorwegen - - - € 5.900
Planuitwerking Regionale Infra - - - € 3.620
Realisatie Regionale Infra - - - € 4.038
Regionale Mobiliteitsfondsen - - - € 0
RSP-ZZL: RB mob.fondsen - - - € 0
RSP-ZZL: RB projecten - - - € 37.259
RSP-ZZL: REP - - - € 16.207