Hoofdvaarwegennet

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Apparaatskosten RWS - - - € 213.769
Basispakket verkeersmanagement HVWN - - - € 7.494
Beheer en onderhoud HVWN Beheer en onderhoud HVWN a - - € 176.607
Beheer en onderhoud HVWN Beheer en onderhoud HVWN b - - € 3.982
Investeringsruimte Hoofdvaarwegen - - - € -7.428
Overige netwerkgekosten kosten HVWN - - - € 23.820
Realisatie HVWN - - - € 150.127
Verkenningen en planuitwerkingen HVWN Verkenningen en planuitwerkingen HVWN a - - € 5.364
Verkenningen en planuitwerkingen HVWN Verkenningen en planuitwerkingen HVWN b - - € 48.806
Vervanging HVWN Vervanging HVWN a - - € 79.829
Vervanging HVWN Vervanging HVWN b - - € 123.171