Overige uitgaven en ontvangsten

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Apparaat RWS overige - - - € 200.208
Beter Benutten - - - € 50.000
Externe veiligheid - - - € 2.000
Gebiedsgerichte aanpak (UPR) - - - € 0
Intermodaal vervoer - - - € -2.140
Nat. Basisinformatie voorzi. - - - € 42
Netwerkoverstijgende kosten Overige Netwerkoverstijgende kosten Overige a - - € 12.425
Netwerkoverstijgende kosten Overige Netwerkoverstijgende kosten Overige b - - € 9.345
Tol gefinancierde uitgaven - - - € 0