Financiele markten

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Financiele markten Financiele markten Garantieregeling bancaire leningen - € 0
- - - - € 19.314
Financiele markten Financiele markten Garanties en vrijwaringen Staatsdeelnemingen - € 0