Internationale financiële betrekkingen

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Internationale financiële betrekkingen Internationale financiële betrekkingen Deelneming multilaterale ontwikkelingsbanken en -fondsen - € 169.907
Internationale financiële betrekkingen Internationale financiële betrekkingen EFSF - € 0