Regional and local infrastructure

Beleidsmatige clustering Financial instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Amount (x1.000)
Verplichtingen - - - € 182.873