Internationale financiële betrekkingen

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Internationale financiële betrekkingen Internationale financiële betrekkingen Deelneming multilaterale ontwikkelingsbanken en -fondsen - € 181.841
Internationale financiële betrekkingen Internationale financiële betrekkingen Garantie aan DNB inzake IMF en BIS - € 0
Internationale financiële betrekkingen Internationale financiële betrekkingen Kredieten EU-betalingsbalanssteun - € 0
Internationale financiële betrekkingen Internationale financiële betrekkingen EFSF en EFSM - € 0
Internationale financiële betrekkingen Internationale financiële betrekkingen Garantie deelname AIIB - € 0