Financial support for students

Beleidsmatige clustering Financial instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Amount (x1.000)
Financial support for students Financial support for students Waarvan garantieverplichtingen - € 0
Financial support for students Verplichtingen Waarvan garantieverplichtingen - € 0