Emancipatie

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Emancipatie Emancipatie Waarvan garantieverplichtingen - € 0
Emancipatie Verplichtingen Waarvan garantieverplichtingen - € 0