Infrastructuur en Milieu

Begrotingsartikel Begrotingsartikel naam Bedrag (x1.000)
11 Waterkwantiteit € 83.800
12 Waterkwaliteit € 0
13 Ruimtelijke ontwikkeling € 222.716
14 Wegen en verkeersveiligheid € 57.404
15 Openbaar vervoer € 10.342
16 Spoor € 9.146
17 Luchtvaart € 50.710
18 Scheepvaart en havens € 67.474
19 Klimaat € 109.494
20 Lucht en geluid € 51.516
21 Duurzaamheid € 43.684
22 Externe veiligheid en risico's € 66.618
23 Meteorologie, seismologie en aardobservatie € 65.132
24 Handhaving en toezicht € 221.310
25 Brede doeluitkering € 1.708.484
26 Bijdrage Investeringsfondsen € 12.750.442
97 Algemeen departement € 89.460
98 Apparaatsuitgaven Kerndepartement € 665.540
99 Nominaal en onvoorzien € 50