Apparaatsuitgaven Kerndepartement

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Verplichtingen - - - € 332.770
Verplichtingen 98 Verplichtingen - - € 332.770