2016

Begrotingshoofdstuk Hoofdstuk naam Bedrag (x1.000)
A Infrastructuurfonds € 6.794.789
IIIB Kabinet van de Koning € 2.343
IIIC Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten € 1.583
IXB Financiën € 13.637.592
J Deltafonds € 1.624.643
VII Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties € 213.713
VIII Onderwijs, Cultuur en Wetenschap € 1.306.200
X Defensie € 1.479.879
XII Infrastructuur en Milieu € 16.273.322